Pravidla Mistrovství ve znalostech Bible

                                

 

  1. Evropské mistrovství ve znalostech Bible je soutěží čtyřčlenných družstev. Družstva mohou být složena z jednoho sboru či farnosti, ale také z různých míst bydliště a z různých sborů či farností. To znamená, že i denominačně mohou být družstva smíšená. Minimální věk účastníků je 16 let. Dopolední část mistrovství je písemná. Každý soutěžící obdrží   soubor 70 otázek vytvořený dle Českého ekumenického překladu Bible. U každé otázky je uvedeno pět odpovědí, z nichž jen jediná je správná. Úkolem soutěžícího je správnou odpověď označit.
  2. Tato část mistrovství probíhá individuálně, bez spolupráce s ostatními členy družstva či ostatními soutěžícími. Není povoleno používat Bibli ani jiné pomůcky.
  3. Otázky budou rozdány a k otevření obálky a označování správných odpovědí budou soutěžící vyzváni předsedou poroty. Označení správné odpovědi bude provedeno zakroužkováním písmene A,B,C,D nebo E. Pokud soutěžící před odevzdáním odpovědí dojde k názoru, že označil nesprávnou odpověď, přeškrtne 3x nesprávné zakroužkování a zakroužkuje novou odpověď. Pokud ani jedna z pěti možných odpovědí nebude zakroužkována, je otázka považována za chybně zodpovězenou. Na označení všech odpovědí je stanovený celkový čas 60 minut. Po označení odpovědí nebo po naplnění zmíněného časového limitu odevzdá každý soutěžící svůj soubor odpovědí porotě.

 

Během polední přestávky bude provedeno vyhodnocení individuálních výsledků a určeno pořadí družstev součtem bodů jejich členů. Tři nejlepší družstva postoupí do finále. Výsledky těchto družstev z písemné části se ve finální části mistrovství nezapočítávají.

 

  1. Úkolem finálových družstev v odpolední části mistrovství je co nejrychleji nalézt v Bibli předložený text. Tato část je ústní a předpokládá spolupráci celého družstva. Každému družstvu bude předána jedna Bible v Českém ekumenickém překladu. Pokyn k otevření obálky s citací z Bible bude u každé otázky dán zvukovým znamením. Družstvo, které nalezne správné místo v Bibli to dá najevo zvukem přiděleného hudebního nástroje. Na nalezené místo dá jeden člen tohoto družstva prst a jde nalezené příslušné místo ukázat porotě. Pak do mikrofonu přečte jak nalezený text, tak dva verše následující.
  2. Pokud se přihlásí dvě nebo všechna družstva současně, otázka se ruší, správná odpověď se přečte.
  3. Pokud žádné družstvo nereaguje do časové lhůty 120 vteřin, otázka se ruší, správná odpověd se přečte.
  4. Družstvo získává bod, pokud najde správné místo v Bibli. Když se družstvo zmýlí obdrží dva záporné body, otázka se ruší a správná odpověď se přečte. Bude hodnoceno nejméně sedm otázek.V případě rovnosti bodů rozhoduje další otázka.Vyhrává družstvo s nejvyšším počtem bodů.

           

          Sporné situace řeší porota Mistrovství.