Dnes, 14.4.2014 byla naplněna kapacita Jednacího sálu Senátu PČR přihlášenými týmy z ČR a ze zahraničí. Proto je dnešním dnem ukončena standardní registrace.

Pokud by se některé týmy chtěly ještě přihlásit, mohou tak učinit, ale budou registrovány jako týmy náhradníků pro případ, že by se některé již registrované týmy odhlásily, anebo by byla nalezena cesta jak překonat kapacitní omezení Jednacího sálu Senátu PČR.

 

Jak se registrovat:

1) Poslat e-mail na adresu:

   bibleprague@email.cz

2) V e-mailu prosím uveďte:

  • Jména a příjmení všech čtyř členů/členek týmu
  • U vyznačené/ho vedoucí/ho týmu kontaktní údaj (e-mail, tlf.)
  • Jméno a adresu sboru/farnosti odkud jsou členové týmu

3) V případě dotazů můžete i volat na mobil: + 420 776 318 770

4) A abychom nezapomněli:

Moc se na vás všechny těšíme, vážíme si vašeho nasazení a odvahy a věříme, že i prostřednictvím tohoto Mistrovství se bude dál šířit poselství Bible.