Ceny pro vítězné týmy

 

První cena: 

týdenní poznávací zájezd celého týmu do Izraele

 

Druhá cena:

 týdenní poznávací zájezd celého týmu do Izraele

 

Třetí cena:

hodinový vyhlídkový let nad ČR

 

Všichni soutěžící dostanou pamětní list o účasti na Mistrovství

Pamětní list je k vidění na první stránce fotogalerie ze 7.mistrovství ČR ve znalostech Bible